Witamy na naszej stronie!

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie dla osób przewlekle somatycznie chorych to placówka zapewniająca całodobową opiekę i pobyt (stały lub okresowy). Gwarantujemy miłą i serdeczną atmosferę.
Posiadamy pokoje 2 i 3 osobowe z toaletami. Zapewniamy opiekę lekarską i wykwalifikowany personel pielęgniarski, pełne wyżywienie, w tym również indywidualne diety. Posiadamy doskonałe warunki bytowe dla osób chorych i niedołężnych. Oferujemy rehabilitację usprawniającą, zajęcia terapeutyczne oraz bogaty program kulturalno- oświatowy. W budynku znajduje się biblioteka oraz kaplica, w której w każdą niedzielę i święta odprawiane są msze święte.
Zapewniamy niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Posiadamy 50 miejsc.
Zapraszamy do naszego domu wszystkich chętnych, pragnących w spokoju z dala od trosk, cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życzliwych i gotowych do pomocy ludzi.

Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Pomocy „Razem Łatwiej” z siedzibą w Budziwoju

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA POMOCY „RAZEM ŁATWIEJ” – ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO,
NIP 813-33-94-999, REGON 180026540, KRS 0000230295
KONTO : PBS O/ RZESZÓW
NR 17864211262012111670170001
ADRES:
STOWARZYSZENIE POMOCY „RAZEM ŁATWIEJ”
UL. JANA PAWŁA II 136 D
36-021 BUDZIWÓJ
Z DOPISKIEM DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ DĘBIE

ABY PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA POMOCY „RAZEM ŁATWIEJ”
Z DOPISKIEM DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ DĘBIE WYSTARCZY W ZEZNANIU PODATKOWYM WPISAĆ W ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ DEKLARACJI PIT KWOTĘ OBLICZONEGO PODATKU ORAZ WSKAZAĆ OBDAROWANĄ ORGANIZACJĘ: STOWARZYSZENIE POMOCY RAZEM ŁATWIEJ DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ DĘBIE ORAZ NUMER KRS 0000230295
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU WSPIERASZ CELE REHABILITACYJNE I TERAPEUTYCZNE DPS W NOWEJ DĘBIE.